BETINGELSER FOR BESØGENDE PÅ PASCALJACOBSEN.DK

1. HVEM VI ER, OG HVAD DENNE AFTALE GØR

Vi er KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO.- et selskab registreret i de forenede arabiske emirater og med tradelicense-nummer 1082796

Disse Betingelser regulerer din adgang til og brug af vores Tjenester.
Disse Betingelser fastlægger:
• Dine juridiske rettigheder og forpligtelser;
• Vores juridiske rettigheder og forpligtelser; og
• Visse nøgleoplysninger, der kræves i henhold til loven.

KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO forbeholder sig retten til at opdatere retningslinjer og betingelser, herunder også persondatapolitik, og i så fald annoncere disse ændringer via pascaljacobsen.dk

KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO
Office 3502
Churchill executive tower
Dubai
United Arab Emirates

Du kan altid kontakte KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO omkring vores behandling af data. I så fald bedes du kontakte vores ansvarlige for persondata via mail på support@pascaljacobsen.dk

2. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Kontakt os. Vi er her for at hjælpe. Hvis du ønsker at kontakte os af en eller anden grund, bedes du sende os en e-mail på support@pascaljacobsen.dk

Hvordan vi kommunikerer med dig. Hvis vi skal kontakte dig, gør vi det via e-mail, SMS eller pr. forudbetalt post ved hjælp af de kontaktoplysninger, du har givet os.

Ved at tilmelde dig vores hjemmeside eller coachingtjenester anerkender du, at vi (eller vores repræsentant) kan kontakte dig for at fortælle dig mere om vores Tjenester.

3. HVORDAN DU KAN BRUGE VORES TJENESTER

Ved din accept og overholdelse af disse Betingelser kan du:

• downloade en kopi af vores websted på din personlige enhed og udelukkende bruge tjenesterne til dine personlige formål.

4. TILBUD OG AFTALE

Faktura på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, så snart der opnås enighed. Det antages som accepteret og dermed ingen fortrydelsesret, så snart kunden modtager sin faktura medmindre kunden skriftligt melder tilbage der er noget i vejen.

Vær opmærksom på at betaling af tilmeldingsbeløb antages som accepteret og ingen fortrydelsesret kan forekomme udover paragraf 8

5. BETALINGSBETINGELSER

Hvis du accepterer at modtage vores betalte Tjenester (inklusive vores coachingtjenester), vil du blivetilmeldt betaling via en tredjepartstjeneste. Vi bruger SPULK, et globalt anerkendt betalingssystemleveret af Stripe Payments UK, Ltd.

Med automatisk tilmelding bliver dine kortoplysninger krypteret under transmissionen gennem SSL kryptering (Secure Sockets Layer). Denne kryptering sikrer et højt sikkerhedsniveau med hensyn til uautoriseret adgang til dine oplysninger.

Dine betalingsbetingelser afhænger af de nøjagtige tjenester, der er aftalt mellem dig og os. Dissebetalingsbetingelser vil blive angivet i din ordrebekræftelse.

6. VED KØB AF ONLINE FORLØB

Når du køber et online forløb hos KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO, forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO, berettiget til at kræve et erstatningskrav og/eller smide dig ud af gruppen og lukke ned for din adgang. Se mere nedenfor.

7. BRUGS- OG EJENDOMSRET (ONLINE MENTORFORLØB)

Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner. Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online mentorforløb SCALE YOUR SALE”

Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:
– Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
– Udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

I et online forløb af KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO, bliver medlemmerne opfordret til altid at følge markedsføringsloven. Det er elevens eget ansvar altid at være opdateret på enhver tid gældende lovgivning. KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO, kan hverken helt eller delvist blive holdt ansvarlig for eventuelle lovovertrædelser på baggrund af medlemmets færden.

9. FORLØBSGARANTI

I Online Mentorforløb SCALE YOUR SALE får du 1 Live Q&A hver uge og en ugentlig teknisk gennemgang i en time. Dette er garanteret minimum t.o.m. hele år 2022.

10. FORTROLIGHED OG GDPR

Der må under ingen omstændigheder videregives oplysninger til 3. part. Oplysningerne må ikke udnyttes. Dette gælder også efter aftalens udløb. Begge parter forpligter sig til at behandle oplysningerne på en sådan måde, at den forbliver utilgængelig for uvedkommende, og for øvrigt sådan, at der heller ikke opstår fare for, at uvedkommende får kendskab til den.

Det er kundens ansvar at slette KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO’s adgang til alting hvad der vedrører persondata.

11. UNDERLEVERANDØRER

KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør(er).

12. ÆNDRINGER TIL DISSE VILKÅR

Vi kan være nødt til at ændre disse vilkår fra tid til anden for at afspejle ændringer i lov eller best practice eller for at håndtere yderligere funktioner, som vi introducerer.Vi vil altid forsøge at give dig rimelig varsel om større ændringer ved at sende dig en SMS eller e-mail med detaljer om ændringen eller underrette dig om en ændring, når du næste gang bruger webstedeteller appen (hvis relevant).

13. DIT PRIVATLIV

Vi bruger kun personlige oplysninger, som vi indsamler gennem din brug af vores Tjenester på de måder, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik.

Internet-transmissioner er aldrig helt private eller sikre. Dette betyder, at der er en risiko for, at alleoplysninger, du sender ved hjælp af vores Tjenester (inklusive vores websted eller app), kan læseseller opfanges af andre, på trods af, at transmissionen måtte være krypteret.

14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle immaterielle rettigheder forbundet med Tjenesterne overalt i verden tilhører os og vores licensgivere. Rettighederne til Tjenesterne er licenseret (ikke solgt) til dig.Du har ingen immaterielle rettigheder til Tjenesterne, bortset fra retten til at bruge dem i overensstemmelse med disse Betingelser.

Disse Betingelser giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret til at bruge vores Tjenester. Vi giver dig denne ret med det ene formål at modtage Tjenesterne som tilladt i disse Betingelser.

Vores Tjenester er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love.Intet i disse Vilkår giver dig ret til at bruge KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO. -navnet eller nogen af KRISTENSEN & JACOBSEN MANAGEMENT CONSULTANCIES CO’s varemærker, logoer, domænenavne, andre karakteristiske varemærkeegenskaber og andreejendomsrettigheder (uanset om de tilhører os eller vores licensgivere). Alle rettigheder, ejendomsret og interesse i og til vores Tjenester (eksklusiv indhold leveret af dig) er og forbliver vores og voreslicensgivers eksklusive ejendom.

Enhver feedback, kommentar eller forslag, du giver om vores Tjenester, er helt frivillig, og vi vil være fri til at bruge sådan feedback, kommentar eller forslag, som vi finder passende og uden nogen forpligtelse over for dig.

Vi vil behandle alt indhold, som du uploader via Tjenesterne, som værende tilhørende os. Du må ikke uploade noget indhold, medmindre du har ret til det, og sådant indhold skal være i overensstemmelse med afsnittet Begrænsninger for acceptabel brug nedenfor.

Hvis nogen anden antyder, at vores Tjenester eller anvendelsen af disse i tråd med disse Betingelserkrænker deres IP, er vi ansvarlige for at undersøge og forsvare dette krav.

15. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR ANDRE WEBSIDER

Vores Tjenester kan indeholde links til andre uafhængige websteder, der ikke administreres af os. Sådanne uafhængige websteder er ikke under vores kontrol, og vi er ikke ansvarlige for og har ikke kontrolleret og godkendt deres indhold eller deres privatlivspolitikker (hvis nogen).

Du bliver nødt til at træffe din egen selvstændige vurdering af, om du vil benytte sådanne uafhængige websteder, herunder om du vil købe produkter eller tjenester, der tilbydes af dem.

16. VI KAN VIDEREOVERDRAGE DENNE AFTALE TIL EN ANDEN

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden organisation, for eksempel hvis vi bliver opkøbt af en tredjepart. Vi orienterer dig altid skriftligt, hvis dette sker, og vi vil naturligvis sikre, at dette ikke påvirker dine rettigheder i henhold til disse Betingelser.

17. DU SKAL HAVE VORES SAMTYKKE FOR ATVIDEREOVERDRAGE DINE RETTIGHEDER

Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

18. DU SKAL HAVE VORES SAMTYKKE FOR ATVIDEREOVERDRAGE DINE RETTIGHEDER

Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse Betingelser til en anden person, hvis vi er skriftligt enige om det.

19. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse Betingelser er underlagt dansk lov, og du kan anlægge sag ved de danske domstole i forbindelse med Tjenesterne.

20. ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE

Alternativ tvistbilæggelse er en proces, hvor et uafhængigt organ tager stilling til de faktiske omstændigheder i en tvist og søger at løse det, uden at man behøver at gå rettens vej. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har håndteret en klage, kan du sende tvisten til Europa-Kommissionens onlinetvistbilæggelsesplatform for en afgørelse online.

I tilfælde af en tvist, der ikke kan løses, har forbrugeren desuden ret til at få sagen prøvet af Forbrugerklagenævnet (https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/).

Sidst opdateret 12.11.2022